User Tools

Site Tools


vuodentitelaiset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vuodentitelaiset [2019/10/21 17:49] (current)
zyrk created
Line 1: Line 1:
 +Vuodesta 2019 kilta on tunnustanut ansioituneita jäseniään merkkiohjesäännön mukaisesti.
  
 +2019:
vuodentitelaiset.txt · Last modified: 2019/10/21 17:49 by zyrk