User Tools

Site Tools


toimarit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
toimarit [2020/01/03 18:05]
ralliina
toimarit [2020/01/03 18:06] (current)
ralliina
Line 10: Line 10:
  
 ==== Kv-apu ==== ==== Kv-apu ====
-Kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat,​ kv-edunvalvonta,​ kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/​tekstejä ehtimisen mukaan.+Kansainvälisen toiminnan apu eli kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat,​ kv-edunvalvonta,​ kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/​tekstejä ehtimisen mukaan.
  
 Englannin kieli on plussaa! Englannin kieli on plussaa!
toimarit.txt · Last modified: 2020/01/03 18:06 by ralliina