User Tools

Site Tools


toimarit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
toimarit [2021/01/21 12:14]
anni
toimarit [2021/12/07 10:29]
nopa
Line 116: Line 116:
 ====  Yritysvastaavan apu ==== ====  Yritysvastaavan apu ====
 Yristysvastaavan apu auttaa killan yritysvastaavaa eri näköisissä hommissa. Hommia riittää, joihin kuuluu ​ IT-Hekuman järjestämistä,​ suhteiden luomista ja ylläpitämistä yrityksiin. Toisin sanottuna tehtävä on yritysvastaavan oikeana kätenä toimimista. Pestistä saa hyvää kokemusta sekä suhteita tulevaa uraa varten. Yristysvastaavan apu auttaa killan yritysvastaavaa eri näköisissä hommissa. Hommia riittää, joihin kuuluu ​ IT-Hekuman järjestämistä,​ suhteiden luomista ja ylläpitämistä yrityksiin. Toisin sanottuna tehtävä on yritysvastaavan oikeana kätenä toimimista. Pestistä saa hyvää kokemusta sekä suhteita tulevaa uraa varten.
 +
 +==== Yhdenvertaisuusvastaava ====
 +
 +Killan yhdenvertaisuusvastaava kehittää ja edistää killan yhdenvertaisuutta. Pesti on vielä melko uusi ja mahdollistaa laajasti erilaisia mahdollisuuksia kehittää kiltaa vastaavan omien ideoiden pohjalta. Pestiin voi kuulua mm. Killan yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen,​ yhdenvertaisuuden edistäminen killan taphtumissa ja toiminnassa,​ yhdenvertaisuuskyselyn toteuttaaminen,​ ohjesääntöjen kirjoittaminen,​ koulutusten järjestäminen hallitukselle ja jäsenistölle,​ sekä tarvittaessa yhdenvertaisuuteen liittyvien tilanteiden eteenpäin ohjaaminen esimerkiksi ylioppilaskunnalle. ​
  
 ==== Arkistoidut pestit ==== ==== Arkistoidut pestit ====
toimarit.txt · Last modified: 2021/12/07 10:29 by nopa