User Tools

Site Tools


toimarit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
toimarit [2020/01/03 18:05]
ralliina
toimarit [2020/01/03 18:06]
ralliina
Line 10: Line 10:
  
 ==== Kv-apu ==== ==== Kv-apu ====
-Kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat,​ kv-edunvalvonta,​ kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/​tekstejä ehtimisen mukaan.+Kansainvälisen toiminnan apu eli kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat,​ kv-edunvalvonta,​ kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/​tekstejä ehtimisen mukaan.
  
 Englannin kieli on plussaa! Englannin kieli on plussaa!
toimarit.txt · Last modified: 2021/01/21 12:14 by anni