User Tools

Site Tools


superfuksi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
superfuksi [2014/04/15 23:02]
127.0.0.1 external edit
superfuksi [2020/01/03 17:01] (current)
ralliina
Line 1: Line 1:
 ====== Superfuksi ====== ====== Superfuksi ======
  
-Joka Wappu kolme eniten fuksipisteitä kerännyttä ​TTY:n fuksia ​kruunataan kyseisen Wapun ja vuoden superfukseiksi. Yleisesti nimitystä käytetään kuitenkin lähinnä vain kaikista eniten pisteitä keränneestä fuksista.+Joka Wappu kolme eniten fuksipisteitä kerännyttä ​Tampereen teekkarifuksia ​kruunataan kyseisen Wapun ja vuoden superfukseiksi. Yleisesti nimitystä käytetään kuitenkin lähinnä vain kaikista eniten pisteitä keränneestä fuksista.
  
 Superfuksit kulkevat Wappukulkueen kärjessä ja pääsevät kastautumaan fukseista aivan ensimmäisinä Tammerkoskessa - uudelleensyntyen vuoden ensimmäisinä uusina teekkareina. Superfuksit kulkevat Wappukulkueen kärjessä ja pääsevät kastautumaan fukseista aivan ensimmäisinä Tammerkoskessa - uudelleensyntyen vuoden ensimmäisinä uusina teekkareina.
  
 Katso myös [[saavutukset|TiTen superfuksivoitot]]. Katso myös [[saavutukset|TiTen superfuksivoitot]].
superfuksi.1397592146.txt.gz · Last modified: 2014/04/15 23:02 by 127.0.0.1