User Tools

Site Tools


superfuksi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
superfuksi [2013/10/11 19:34]
admin
superfuksi [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Superfuksi ======
  
 +Joka Wappu kolme eniten fuksipisteitä kerännyttä TTY:n fuksia kruunataan kyseisen Wapun ja vuoden superfukseiksi. Yleisesti nimitystä käytetään kuitenkin lähinnä vain kaikista eniten pisteitä keränneestä fuksista.
 +
 +Superfuksit kulkevat Wappukulkueen kärjessä ja pääsevät kastautumaan fukseista aivan ensimmäisinä Tammerkoskessa - uudelleensyntyen vuoden ensimmäisinä uusina teekkareina.
 +
 +Katso myös [[saavutukset|TiTen superfuksivoitot]].
superfuksi.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)