User Tools

Site Tools


sitsit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sitsit [2019/12/18 15:10] (current)
tinusaurus created
Line 1: Line 1:
 +**Sitsit**
  
 +Sitsit, eli akateemiset pöytäjuhlat,​ ovat pohjoismaisen opiskelijakulttuurin kulmakivi. Sitseillä kuullaan ja pidetään puheita, jutellaan pöytäseurueen kanssa ja lauletaan hauskoja lauluja. Käytännöt puheenvuoron aloittamisessa,​ skoolaamisessa ja muussa vaihtelevat paljon yliopistojen välillä (mukaanlukien entisen TTY:n ja Tampereen yliopiston opiskelijoiden välillä), mutta mille tahansa sitseille voi mennä hyvillä mielillä seuraavien ohjeiden turvin:
 +  - Tarkista ilmoittautumisen yhteydessä pukeutumiskoodi.
 +  - Saavu paikalle ajoissa. Sitsit alkavat lähtökohtaisesti tasan ilmoitetulla kellonlyömällä. Esittäydy pöytäseurueellesi kun saavut paikalle.
 +  - Sitsit alkavat aina sillä, että seremoniamestarina eli serenä toimiva sitsaaja pitää puheen, jossa selittää sitsien peruskäytännöt ja tietoa sitsitilasta,​ kuten vessojen sijainnit. Tässä on lähes kaikki mitä sinun tarvitsee tietää loppuiltana.
 +  - Älä juttele pöytäseurasi kanssa laulujen tai puheiden aikana. Vältä tällöin myös pöydän äärestä poistumista.
 +
 +
 +Uusia fukseja varten järjestetään syksyisin ja keväisin fuksisitsejä kiltojen ja Fuksineuvoston puolesta. On erittäin hyvä idea hakeutua fuksisitseille ensimmäisinä sitseinäsi,​ koska siellä kiinnitetään erityishuomiota sitsikäytäntöjen selittäiseen alusta alkaen :) 
 +
 +Sitsit oppii kokemalla eikä lukemalla, mutta jos haluat lukea lisää tamperelaisesta sitsikulttuurista,​ ohessa TREY:n sitsiohje: https://​trey.fi/​media/​treyn-sitsiohje.pdf
sitsit.txt · Last modified: 2019/12/18 15:10 by tinusaurus