User Tools

Site Tools


ruoks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ruoks [2019/07/13 13:48]
zyrk created
ruoks [2019/07/13 13:55] (current)
zyrk
Line 9: Line 9:
 - Vähintään kolme noppaa (suositus jokaiselle pelaajalle kaksi, niiden lisäksi yksi ylimääräinen noppa eli kerroinnoppa) - Vähintään kolme noppaa (suositus jokaiselle pelaajalle kaksi, niiden lisäksi yksi ylimääräinen noppa eli kerroinnoppa)
  
-- **Vitusti siipiä**+- **Vitusti siipiä**. 50 siivellä pääsee alkuun.
  
 - Lautaset jokaiselle pelaajalle - Lautaset jokaiselle pelaajalle
ruoks.txt · Last modified: 2019/07/13 13:55 by zyrk