User Tools

Site Tools


rosolli-laarnio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rosolli-laarnio [2014/12/12 02:06]
ossih muutettu järjestystä ja lisätty termistöä.
rosolli-laarnio [2015/09/09 15:50] (current)
agu [Korttien merkitykset]
Line 11: Line 11:
   * **Punaiset kortit A-10**: Rosollia   * **Punaiset kortit A-10**: Rosollia
   * **Mustat kortit A-10**: Tuoleja   * **Mustat kortit A-10**: Tuoleja
-  * **Punaiset kortit J-K**: ​Ystävälaarnio ​(määrätään toiselle pelaajalle) +  * **Punaiset kortit J-K**: ​Vihollislaarnio ​(määrätään toiselle pelaajalle ​(=viholliselle)
-  * **Mustat kortit J-K**: ​Vihollislaarnio ​(omien juomien kerroin)+  * **Mustat kortit J-K**: ​Ystävälaarnio ​(omien juomien kerroin)
   * **J**: 1. asteen laarnio   * **J**: 1. asteen laarnio
   * **Q**: 2. asteen laarnio   * **Q**: 2. asteen laarnio
rosolli-laarnio.txt · Last modified: 2015/09/09 15:50 by agu