User Tools

Site Tools


nibblet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nibblet [2014/04/15 23:02]
127.0.0.1 external edit
nibblet [2019/09/03 18:31] (current)
vlunnikivi
Line 6: Line 6:
  
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
 +
 +==== 2018 ====
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|FuksiNibble(2/​2018)}}**
 +
 +//Uutuutena vuodelle 2018 fuksinibble julkaistiin ensimmäistä kertaa myös sähköisesti TiTen fuksisivuilla web-mukautettuna versiona. Nibblet postitettiin killan toimesta erillisissä kirjeissä, sillä materiaaleja ei enää saanut liittää yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana.//
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble2018-1.pdf|Paljastusten Nibble(1/​2018)}}**
 +
 +//​Paljastusten Nibblessä mm. tehtiin Tampere3-hengessä tutkimusmatka keskustan kampukselle ja pohdittiin mennyttä wappua wappusihteerin näkökulmasta. Paljastuksia tehtiin TiTen taloudesta ja muisteltiin Tampereen menestystä TiTeenien taistoilla.//​
  
 ==== 2013 ==== ==== 2013 ====
nibblet.txt · Last modified: 2019/09/03 18:31 by vlunnikivi