User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nibble [2021/07/08 18:23]
mihef [2021]
nibble [2022/02/23 23:41] (current)
mihef [2021]
Line 9: Line 9:
 ==== 2021 ==== ==== 2021 ====
  
-****{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}** +**{{:​archive:​nibble:​nibble2021-2.pdf|Nibble (2/​2021)}}** 
-//​Fukseille ​tarkoitetussa erikoisnumerossa esitellään fukseille fuksivastaavisto ​ja tutorit sekä muita hyödyllisiä asioita.//+ 
 +//Vuoden viimeisessä Nibblessä muistellaan Rankka-XQ:a ja räjäytetään Pasuuna. Tämän lisäksi kerrotaan faktoja kyykästä ja puhutaan kopoa.// 
 + 
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}** 
 + 
 +//​Fukseille ​tarkoitettu erikoisnumero,​ joka sisältää muun muassa fuksivastaaviston ​ja tutoreiden esittelyn.//
  
 **{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}** **{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}**
nibble.1625757802.txt.gz · Last modified: 2021/07/08 18:23 by mihef