User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nibble [2019/07/26 00:16]
sampozki
nibble [2020/01/06 19:54] (current)
kitsu Lisätty 2018 nibbleihin lisätietoa
Line 19: Line 19:
 **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}** **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}**
  
-//Paljastusten Nibble, eli Nibble 01/2018//+//Uutuutena vuodelle ​2018 fuksinibble julkaistiin ensimmäistä kertaa myös sähköisesti TiTen fuksisivuilla web-mukautettuna versiona. Nibblet postitettiin killan toimesta erillisissä kirjeissä, sillä materiaaleja ei enää saanut liittää yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana.//
  
-**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|Fuksinibble ​(fuksi/​2018)}}**+**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|FuksiNibble ​(fuksi/​2018)}}**
  
-//Vuoden 2018 fukseille tarkoitettu tietopaketti. //+//Paljastusten Nibblessä mm. tehtiin Tampere3-hengessä tutkimusmatka keskustan kampukselle ja pohdittiin mennyttä wappua wappusihteerin näkökulmasta. Paljastuksia tehtiin TiTen taloudesta ja muisteltiin Tampereen menestystä TiTeenien taistoilla.//
  
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
nibble.txt · Last modified: 2020/01/06 19:54 by kitsu