User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nibble [2020/01/06 19:54]
kitsu Lisätty 2018 nibbleihin lisätietoa
nibble [2022/02/23 23:41] (current)
mihef [2021]
Line 7: Line 7:
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
  
 +==== 2021 ====
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble2021-2.pdf|Nibble (2/​2021)}}**
 +
 +//Vuoden viimeisessä Nibblessä muistellaan Rankka-XQ:a ja räjäytetään Pasuuna. Tämän lisäksi kerrotaan faktoja kyykästä ja puhutaan kopoa.//
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}**
 +
 +//Fukseille tarkoitettu erikoisnumero,​ joka sisältää muun muassa fuksivastaaviston ja tutoreiden esittelyn.//​
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}**
 +
 +//Nibble on tehnyt paluun! Vuoden ensimmäisessä nibblessä uuden hallituksen esittäytyminen ja muuta huikeaa luettavaa.//​
 +
 +==== 2020 ====
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2020_web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2020)}}**
  
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
nibble.1578333244.txt.gz · Last modified: 2020/01/06 19:54 by kitsu