User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nibble [2019/07/22 15:05]
sampozki
nibble [2022/02/23 23:41] (current)
mihef [2021]
Line 6: Line 6:
  
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
 +
 +==== 2021 ====
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble2021-2.pdf|Nibble (2/​2021)}}**
 +
 +//Vuoden viimeisessä Nibblessä muistellaan Rankka-XQ:a ja räjäytetään Pasuuna. Tämän lisäksi kerrotaan faktoja kyykästä ja puhutaan kopoa.//
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}**
 +
 +//Fukseille tarkoitettu erikoisnumero,​ joka sisältää muun muassa fuksivastaaviston ja tutoreiden esittelyn.//​
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}**
 +
 +//Nibble on tehnyt paluun! Vuoden ensimmäisessä nibblessä uuden hallituksen esittäytyminen ja muuta huikeaa luettavaa.//​
 +
 +==== 2020 ====
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2020_web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2020)}}**
  
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
Line 11: Line 29:
 **{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2019web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2019)}}** **{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2019web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2019)}}**
  
-//Vuoden ​2019 fukseille tarkoitettu ​tietopaketti//+//Fuksinibble ​2019, eli tietopaketti ​fukseille//
  
  
Line 18: Line 36:
 **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}** **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}**
  
-//Paljastusten Nibble, eli Nibble 01/2018//+//Uutuutena vuodelle ​2018 fuksinibble julkaistiin ensimmäistä kertaa myös sähköisesti TiTen fuksisivuilla web-mukautettuna versiona. Nibblet postitettiin killan toimesta erillisissä kirjeissä, sillä materiaaleja ei enää saanut liittää yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana.//
  
-**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|Fuksinibble ​(fuksi/​2018)}}**+**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|FuksiNibble ​(fuksi/​2018)}}**
  
-//Vuoden 2018 fukseille tarkoitettu tietopaketti. //+//Paljastusten Nibblessä mm. tehtiin Tampere3-hengessä tutkimusmatka keskustan kampukselle ja pohdittiin mennyttä wappua wappusihteerin näkökulmasta. Paljastuksia tehtiin TiTen taloudesta ja muisteltiin Tampereen menestystä TiTeenien taistoilla.//
  
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
nibble.1563797111.txt.gz · Last modified: 2019/07/22 15:05 by sampozki