User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nibble [2021/07/08 18:24]
mihef [2021]
nibble [2021/07/08 18:26]
mihef [2021]
Line 11: Line 11:
 **{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}** **{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}**
  
-//​Fukseille ​tarkoitetussa erikoisnumerossa esitellään fukseille fuksivastaavisto ​ja tutorit sekä muita hyödyllisiä asioita.//+//​Fukseille ​tarkoitettu erikoisnumero,​ joka sisältää muun muassa fuksivastaaviston ​ja tutoreiden esittelyn.//
  
 **{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}** **{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}**
nibble.txt · Last modified: 2021/07/08 18:26 by mihef