User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nibble [2021/07/08 18:23]
mihef [2021]
nibble [2021/07/08 18:24]
mihef [2021]
Line 9: Line 9:
 ==== 2021 ==== ==== 2021 ====
  
-****{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}**+**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}** 
 //Fukseille tarkoitetussa erikoisnumerossa esitellään fukseille fuksivastaavisto ja tutorit sekä muita hyödyllisiä asioita.// //Fukseille tarkoitetussa erikoisnumerossa esitellään fukseille fuksivastaavisto ja tutorit sekä muita hyödyllisiä asioita.//
  
nibble.txt · Last modified: 2021/07/08 18:26 by mihef