User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nibble [2020/08/12 10:23]
stube [2020]
nibble [2021/07/08 18:23]
mihef [2021]
Line 7: Line 7:
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
  
 +==== 2021 ====
 +
 +****{{:​archive:​nibble:​fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/​2021)}}**
 +//Fukseille tarkoitetussa erikoisnumerossa esitellään fukseille fuksivastaavisto ja tutorit sekä muita hyödyllisiä asioita.//
 +
 +**{{:​archive:​nibble:​nibble_1-21.pdf|Nibble (1/​2021)}}**
 +
 +//Nibble on tehnyt paluun! Vuoden ensimmäisessä nibblessä uuden hallituksen esittäytyminen ja muuta huikeaa luettavaa.//​
  
 ==== 2020 ==== ==== 2020 ====
nibble.txt · Last modified: 2022/02/23 23:41 by mihef