User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nibble [2019/07/26 00:16]
sampozki
nibble [2020/01/06 19:54]
kitsu Lisätty 2018 nibbleihin lisätietoa
Line 7: Line 7:
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
  
-fuksinibble2019web.pdf 
  
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
  
-**{{:​fuksinibble2019web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2019)}}**+**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2019web.pdf|Fuksinibble (fuksi/​2019)}}**
  
 //​Fuksinibble 2019, eli tietopaketti fukseille// //​Fuksinibble 2019, eli tietopaketti fukseille//
Line 20: Line 19:
 **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}** **{{:​nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/​2018)}}**
  
-//Paljastusten Nibble, eli Nibble 01/2018//+//Uutuutena vuodelle ​2018 fuksinibble julkaistiin ensimmäistä kertaa myös sähköisesti TiTen fuksisivuilla web-mukautettuna versiona. Nibblet postitettiin killan toimesta erillisissä kirjeissä, sillä materiaaleja ei enää saanut liittää yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana.//
  
-**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|Fuksinibble ​(fuksi/​2018)}}**+**{{:​archive:​nibble:​fuksinibble2018_web.pdf|FuksiNibble ​(fuksi/​2018)}}**
  
-//Vuoden 2018 fukseille tarkoitettu tietopaketti. //+//Paljastusten Nibblessä mm. tehtiin Tampere3-hengessä tutkimusmatka keskustan kampukselle ja pohdittiin mennyttä wappua wappusihteerin näkökulmasta. Paljastuksia tehtiin TiTen taloudesta ja muisteltiin Tampereen menestystä TiTeenien taistoilla.//
  
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
nibble.txt · Last modified: 2020/01/06 19:54 by kitsu