User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
merkkiohjesaeaentoe [2020/02/24 11:07]
mihef [3. Killan nauhat]
merkkiohjesaeaentoe [2020/08/12 11:50] (current)
mihef [Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö]
Line 1: Line 1:
 ====== Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö ====== ====== Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö ======
-Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt ​30.1.2019.+Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt ​04.02.2020.
  
 <spoiler | Kommentit>​ Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja,​ perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. Ne eivät ole osa virallista sääntöä. </​spoiler>​ <spoiler | Kommentit>​ Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja,​ perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. Ne eivät ole osa virallista sääntöä. </​spoiler>​
merkkiohjesaeaentoe.1582535226.txt.gz · Last modified: 2020/02/24 11:07 by mihef