User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
merkkiohjesaeaentoe [2019/03/25 15:24]
qike
merkkiohjesaeaentoe [2019/03/25 15:28] (current)
qike
Line 2: Line 2:
 Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt 30.1.2019. Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt 30.1.2019.
  
-<spoiler | Kommentit>​ Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja,​ perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. ​Niitä ei lopulliseen ohjesääntöön tietenkään tule. </​spoiler>​+<spoiler | Kommentit>​ Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja,​ perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. ​Ne eivät ole osa virallista sääntöä. </​spoiler>​
  
 ===== 1. Killan merkki ja tunnus ===== ===== 1. Killan merkki ja tunnus =====
merkkiohjesaeaentoe.txt · Last modified: 2019/03/25 15:28 by qike