User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

This is an old revision of the document!


Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö

Nämä säännöt on TietoTeekkarikillan yleiskokous hyväksynyt 24.4.2003.

1. Killan merkki ja tunnus

Tampereen TietoTeekkarikillan virallinen merkki koostuu:

  • Tampereen teknillisen yliopiston logon hammasrattaasta, väriltään harmaa (heksadesimaalinen värikoodi #C0C0C0) mustalla reunuksella.
  • Merkin keskellä lukee “TiTe” mustalla Cheltenham Bold -fontilla. Kirjainten reunat ovat valkoiset.
  • Rattaan alapuolella kiertää teksti TAMPERE ja yläpuolella kiertää teksti TIETOTEEKKARIKILTA, molemmat mustalla Swiss Bold-fontilla.

Killan virallisena tunnuksena toimii Tampereen TietoTeekkarikillan merkki ilman TIETOTEEKKARIKILTA- ja TAMPERE-tekstejä.

2. Merkistö

2.1 Puheenjohtajan edustusmerkki

Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtajan edustusmerkki on 15-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan kiltanauhan keskellä. Merkin kanssa ei käytetä muita merkkejä. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Puheenjohtajat säilyttävät oikeuden merkin kantoon myös kautensa jälkeen.

2.2 Hallituksen edustusmerkki

Tampereen TietoTeekkarikillan hallituksen jäsenen edustusmerkki on 15-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan kiltanauhan keskellä. Merkin kanssa ei käytetä muita merkkejä. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Hallituksen edustusmerkin käyttöoikeus on voimassa vain hallituksen jäsenen ollessa virassa. Killan toimihenkilöt tunnustetaan tämän säännön puitteissa myös killan hallituksen jäseniksi.

2.3 Puheenjohtajan edustuspinssi

Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtajan edustuspinssi on killan virallisesta tunnuksesta tehty 10-millimetrinen kullattu pinssi. Pinssiä käytetään siistissä vaatetuksessa vasemman rinnan päällä. Puvun takin kanssa pinssi kiinnitetään vasempaan kauluskäänteeseen. Puheenjohtajat säilyttävät oikeuden pinssin kantoon myös kautensa jälkeen.

2.4 Hallituksen edustuspinssi

Tampereen TietoTeekkarikillan hallituksen jäsenten edustuspinssi on killan virallisesta tunnuksesta tehty 10-millimetrinen hopeinen pinssi. Pinssiä käytetään siistissä vaatetuksessa vasemman rinnan päällä. Puvun takin kanssa pinssi kiinnitetään vasempaan kauluskäänteeseen. Hallituksen edustuspinssin käyttöoikeus säilyy myös hallitusvuoden jälkeen. Killan toimihenkilöt tunnustetaan tämän säännön puitteissa myös killan hallituksen jäseniksi.

2.5 Kunniamerkki

Killan kunniamerkki on 30-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan leveässä kiltanauhassa. Kunniamerkki korvaa muut kiltanauhaan kiinnitettävät merkit. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Kunniamerkkiä ovat oikeutetut kantamaan killan kunniajäsenet. Kunniajäseneksi voidaan killan sääntöjen mukaan kutsua henkilö, joka on “erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä”. Uusille kunniajäsenille kunniamerkit myönnetään killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa.

2.6 Ansiomerkki

Killan ansiomerkki on 30-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan leveässä kiltanauhassa. Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle, joka on aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten etua. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Ansiomerkki jaetaan killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Wanhan Kähmyn tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä ansiomerkkien saajista.

3. luku - Lippuohjesääntö

Tampereen TietoTeekkarikillan lippua käytetään TietoTeekkarikillan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa sekä TietoTeekkarikillan hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa, jotka TietoTeekkarikillan hallitus katsoo lipun arvolle sopiviksi.

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös. Samoin menetellään ennen lipun asettumista tilaisuudessa, jossa sitä käytetään.

Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden TietoTeekkarikillan jäsenen lippuvartio.

Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen airutnauhoja. Lippuvartion nimeää TietoTeekkarikillan hallitus.

Muilta osin lipun käytössä sovelletaan TTYY:n voimassa olevaa lippuohjesääntöä.

merkkiohjesaeaentoe.1549885949.txt.gz · Last modified: 2019/02/11 13:52 by mihef