User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
merkkiohjesaeaentoe [2020/02/05 11:45]
mihef [3. Killan nauhat]
merkkiohjesaeaentoe [2020/02/24 11:07]
mihef [3. Killan nauhat]
Line 64: Line 64:
  
 ===== 3. Killan nauhat ===== ===== 3. Killan nauhat =====
-Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena ​vasemmassa ​rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa,​ joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä,​ arvokkain ylimpänä ja ruusukkeina kannettaessa arvokkaimman ruusukkeen määräämässä rintapielessä. Kiltanauhaa ja leveää kiltanauhaa ei kanneta yhdessä.+Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena ​oikeassa ​rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa,​ joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä,​ arvokkain ylimpänä ja ruusukkeina kannettaessa arvokkaimman ruusukkeen määräämässä rintapielessä. Kiltanauhaa ja leveää kiltanauhaa ei kanneta yhdessä.
  
 <spoiler |Kommentteja>​ Käytössäännöt määrittävät toki myös, että nauhaa kannetaan frakissa liivin alla ja, että nauha ei saa koskettaa kantajan ihoa. Näitä ei kuitenkaan haluttu kirjata erikseen sääntöön,​ koska kuuluvat ns. yleiseen etikettiin. Nauhaa myydään kokomittaisena (koko kehon olalta olalle kiertävänä) ja puolikkaana kiltahuoneella. </​spoiler>​ <spoiler |Kommentteja>​ Käytössäännöt määrittävät toki myös, että nauhaa kannetaan frakissa liivin alla ja, että nauha ei saa koskettaa kantajan ihoa. Näitä ei kuitenkaan haluttu kirjata erikseen sääntöön,​ koska kuuluvat ns. yleiseen etikettiin. Nauhaa myydään kokomittaisena (koko kehon olalta olalle kiertävänä) ja puolikkaana kiltahuoneella. </​spoiler>​
Line 138: Line 138:
 Ohjesääntöä voi muuttaa killan kokous 3⁄4 äänten enemmistöllä. Ohjesääntöä voi muuttaa killan kokous 3⁄4 äänten enemmistöllä.
 ===== 8. Ohjesäännön voimaantulo ===== ===== 8. Ohjesäännön voimaantulo =====
-Tämä merkkiohjesääntö tulee voimaan yleiskokouksen päätöksellä ​30.1.2019 ja se korvaa yleiskokouksen ​24.4.2003 hyväksymän merkkiohjesäännön.+Tämä merkkiohjesääntö tulee voimaan yleiskokouksen päätöksellä ​04.02.2020 ja se korvaa yleiskokouksen ​30.1.2019 hyväksymän merkkiohjesäännön.
merkkiohjesaeaentoe.txt · Last modified: 2020/08/12 11:50 by mihef