User Tools

Site Tools


laulusauna

Laulusauna

Keväällä TiTe järjestää jäsenistölleen ja erityisesti fukseilleen laulusaunan Teekkarisaunalla. Laulusaunan päivänä on ollut myös tapana järjestää fukseille joko lauluteemainen rastikierros tai laulusitsit, joiden jälkeen jatketaan Teekkarisaunalle. Yleensä sauna ja sitä edeltävä ohjelma järjestetään yhteistyössä jonkun toisen killan kanssa.

Nimensä mukaisesti saunan takahuoneessa fuksit voivat suorittaa PerinneSeuran valvoman ja tuomaroiman laulukokeen joko yksin tai ryhmänä. Kokeen tuloksena fuksit saavat itselleen fuksipisteitä sekä diplomin, joka todistaa fuksien hallitsevan teekkariuteen vaadittavan laulutaidon. Perinteisesti tämän kokeen suorittaminen on ollut vaatimuksena teekkarikasteeseen osallistumiselle.

laulusauna.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)