User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kilta [2019/03/20 00:28]
onnex [Viralliset dokumentit]
kilta [2019/10/18 15:13] (current)
tupsu [Viralliset dokumentit]
Line 17: Line 17:
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
-  * [[http://www.ttyy.fi/​ylioppilaskunta/​saannosto/​saannot|TTYY:n säännöt]] +  * [[https://trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:n säännöt ​ja asiakirjat]] 
-  * [[http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/saannosto/​merkki-ja-lippuohjesaanto|TTYY:n merkki- ja lippuohjesääntö]] +  * [[https://trey.fi/media/merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:n merkkiohjesääntö]] 
 +  * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.txt · Last modified: 2019/10/18 15:13 by tupsu