User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kilta [2019/12/12 23:07]
mihef [Edunvalvonta]
kilta [2022/05/22 21:57] (current)
ple
Line 11: Line 11:
   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]
   * [[officers|Officer posts in English]]   * [[officers|Officer posts in English]]
 +  * [[hallituspestien_vastuualueet|Hallituspestien vastuualueet vuosittain]]
  
 ==== Viralliset dokumentit ==== ==== Viralliset dokumentit ====
Line 16: Line 17:
   * [[Päätösluettelot]]   * [[Päätösluettelot]]
   * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])   * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])
 +  * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]]
 +  * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]]
 +  * [[hallitushaun_pelisaeaennoet|Hallitushaun pelisäännöt]]
 +  * [[strategia|Killan strategia 2022-2025]]
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
 +  * [[toiminnan_suunnittelu|Killan toimintasuunnitelmat ja -kertomukset]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]])
 +  * [[yleiskokoukset|Yleiskokousten pöytäkirjat]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]])
   * [[https://​trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:​n säännöt ja asiakirjat]]   * [[https://​trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:​n säännöt ja asiakirjat]]
   * [[https://​trey.fi/​media/​merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:​n merkkiohjesääntö]]   * [[https://​trey.fi/​media/​merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:​n merkkiohjesääntö]]
   * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]   * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
 +
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 +  * [[kokoustamisen_abc|Kokoustamisen ABC]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.1576184864.txt.gz · Last modified: 2019/12/12 23:07 by mihef