User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kilta [2018/01/22 18:38]
zyrk [Viralliset dokumentit]
kilta [2022/05/22 21:57] (current)
ple
Line 10: Line 10:
   * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]   * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]
   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]
 +  * [[officers|Officer posts in English]]
 +  * [[hallituspestien_vastuualueet|Hallituspestien vastuualueet vuosittain]]
  
 ==== Viralliset dokumentit ==== ==== Viralliset dokumentit ====
 Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:​ Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:​
   * [[Päätösluettelot]]   * [[Päätösluettelot]]
-  * [[Merkkiohjesääntö]]+  * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]]) 
 +  * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]] 
 +  * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]] 
 +  * [[hallitushaun_pelisaeaennoet|Hallitushaun pelisäännöt]] 
 +  * [[strategia|Killan strategia 2022-2025]]
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
-  * [[http://www.ttyy.fi/​ylioppilaskunta/​saannosto/​saannot|TTYY:n säännöt]] +  * [[toiminnan_suunnittelu|Killan toimintasuunnitelmat ja -kertomukset]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]]) 
-  * [[http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/saannosto/​merkki-ja-lippuohjesaanto|TTYY:n merkki- ja lippuohjesääntö]]+  * [[yleiskokoukset|Yleiskokousten pöytäkirjat]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]]) 
 +  * [[https://trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:n säännöt ​ja asiakirjat]] 
 +  * [[https://trey.fi/media/merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:n merkkiohjesääntö]] 
 +  * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
  
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 +  * [[kokoustamisen_abc|Kokoustamisen ABC]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.1516639133.txt.gz · Last modified: 2018/01/22 18:38 by zyrk