User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kilta [2021/05/16 18:26]
ple [Viralliset dokumentit]
kilta [2021/10/15 04:14]
ralliina [Viralliset dokumentit]
Line 18: Line 18:
   * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]]   * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]]
   * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]]   * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]]
 +  * [[hallitushaun_pelisaeaennoet|Hallitushaun pelisäännöt]]
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
Line 28: Line 29:
   * [[Kiltanauha]]   * [[Kiltanauha]]
   * [[Guild sashes]]   * [[Guild sashes]]
 +  * [[kokoustamisen_abc|Kokoustamisen ABC]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.txt · Last modified: 2021/10/15 04:14 by ralliina