User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kilta [2020/02/24 22:32]
mihef [Viralliset dokumentit]
kilta [2021/10/15 04:14]
ralliina [Viralliset dokumentit]
Line 16: Line 16:
   * [[Päätösluettelot]]   * [[Päätösluettelot]]
   * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])   * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])
-  * [[Kiltanauhan käyttöohjeet]]+  * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]] 
 +  * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]] 
 +  * [[hallitushaun_pelisaeaennoet|Hallitushaun pelisäännöt]]
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]   * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
Line 22: Line 24:
   * [[https://​trey.fi/​media/​merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:​n merkkiohjesääntö]]   * [[https://​trey.fi/​media/​merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:​n merkkiohjesääntö]]
   * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]   * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
 +
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 +  * [[kokoustamisen_abc|Kokoustamisen ABC]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.txt · Last modified: 2021/10/15 04:14 by ralliina