User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
kilta [2014/04/09 21:18]
kebbish [Viralliset dokumentit]
kilta [2020/02/24 22:46]
mihef
Line 8: Line 8:
   * [[yokunnan_hallituslaiset|TiTeläiset ylioppilaskunnan hallituksessa]]   * [[yokunnan_hallituslaiset|TiTeläiset ylioppilaskunnan hallituksessa]]
   * [[hallopedit|Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit]]   * [[hallopedit|Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit]]
 +  * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]
   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]
 +  * [[officers|Officer posts in English]]
  
 ==== Viralliset dokumentit ==== ==== Viralliset dokumentit ====
 Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:​ Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:​
   * [[Päätösluettelot]]   * [[Päätösluettelot]]
-  * [[Merkkiohjesääntö]]+  * [[Merkkiohjesääntö]] ​(Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
-  * [[http://www.ttyy.fi/​ylioppilaskunta/​saannosto/​saannot|TTYY:n säännöt]] +  * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]] 
-  * [[http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/saannosto/​merkki-ja-lippuohjesaanto|TTYY:n merkki- ja lippuohjesääntö]]+  * [[https://trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:n säännöt ​ja asiakirjat]] 
 +  * [[https://trey.fi/media/merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:n merkkiohjesääntö]] 
 +  * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
  
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.txt · Last modified: 2021/10/15 04:14 by ralliina