User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
kilta [2013/10/18 18:23]
admin
kilta [2021/05/16 18:26]
ple [Viralliset dokumentit]
Line 1: Line 1:
 +====== Kilta ======
  
 +Tämä osio lukittakoon ikuisiksi ajoiksi pahantahtoisen jäsenistön karvaiselta kosketukselta.
 +
 +==== Edunvalvonta ====
 +  * [[hallitukset|TiTen hallitukset]]
 +  * [[titen_edaattorit|TiTen edaattorit kautta aikain]]
 +  * [[yokunnan_hallituslaiset|TiTeläiset ylioppilaskunnan hallituksessa]]
 +  * [[hallopedit|Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit]]
 +  * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]
 +  * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]
 +  * [[officers|Officer posts in English]]
 +
 +==== Viralliset dokumentit ====
 +Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:​
 +  * [[Päätösluettelot]]
 +  * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English: [[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]])
 +  * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]]
 +  * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]]
 +  * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
 +  * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
 +  * [[https://​trey.fi/​ylioppilaskunta/​ohjaavat-dokumentit|TREY:​n säännöt ja asiakirjat]]
 +  * [[https://​trey.fi/​media/​merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:​n merkkiohjesääntö]]
 +  * [[https://​tampereenteekkarit.fi/​yhdistys/​saannot/​|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
 +
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 +==== Historian lehtien havinaa ====
 +Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
 +  * [[Historia]]
kilta.txt · Last modified: 2021/10/15 04:14 by ralliina