User Tools

Site Tools


killan_saeaennoet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
killan_saeaennoet [2020/04/20 23:00]
mihef [VI LUKU Hallinto ja talous]
killan_saeaennoet [2020/04/20 23:01] (current)
mihef [VII LUKU Erityisiä määräyksiä]
Line 198: Line 198:
 === 24 § Sääntöjen muuttaminen === === 24 § Sääntöjen muuttaminen ===
  
-Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa,​ joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) +Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa,​ joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa. ​
-killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa. ​+
  
 === 25 § Killan purkautuminen === === 25 § Killan purkautuminen ===
  
 Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa,​ joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa,​ joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
- +Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi sen varat luovutetaan ​Tampereen ​Teekkarit ry:n käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ​Teekkarit ry:​tä ​ei ole, killan varat luovutetaan ​2 §:n mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.
-Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan ​sen varat Tampereen ​teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan ​käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ​teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ​ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöönluovutetaan ​killan varat 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.+
  
 === 26 § Reilu peli === === 26 § Reilu peli ===
killan_saeaennoet.txt · Last modified: 2020/04/20 23:01 by mihef