User Tools

Site Tools


killan_saeaennoet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
killan_saeaennoet [2018/01/22 18:29]
zyrk
killan_saeaennoet [2018/01/22 18:37]
zyrk
Line 13: Line 13:
 ==== I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus ==== ==== I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus ====
  
-=== § 1 Nimi ja kotipaikka ===+=== 1 § Nimi ja kotipaikka ===
  
 Yhdistyksen nimi on Tampereen TietoTeekkarikilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä TiTe. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Information Technology. Yhdistyksen nimi on Tampereen TietoTeekkarikilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä TiTe. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Information Technology.
Line 21: Line 21:
 Killan kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi. Killan kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi.
  
-=== § 2 Tarkoitus ja toiminta ===+=== 2 § Tarkoitus ja toiminta ===
  
 Killan tarkoituksena on edistää Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa,​ kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa, edistää ja kehittää tietotekniikan opiskelua sekä sen tuntemusta yhteiskunnassa,​ kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla. ​ Killan tarkoituksena on edistää Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa,​ kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa, edistää ja kehittää tietotekniikan opiskelua sekä sen tuntemusta yhteiskunnassa,​ kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä kehittää ja vaalia tamperelaista teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla. ​
Line 42: Line 42:
 ==== II LUKU Jäsenet ja maksut ==== ==== II LUKU Jäsenet ja maksut ====
  
-=== § 3 Jäseneksi liittyminen ===+=== 3 § Jäseneksi liittyminen ===
  
 Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet. Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
killan_saeaennoet.txt · Last modified: 2018/12/05 10:29 by qike