User Tools

Site Tools


killan_saeaennoet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
killan_saeaennoet [2022/03/29 18:39]
ple
killan_saeaennoet [2022/03/29 18:40] (current)
ple [I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus]
Line 42: Line 42:
   * välittää ja myydä opiskeluun ja harrastustoimintaan liittyviä materiaaleja,​ kuten opiskeluvälineitä,​ oppikirjoja ja haalarimerkkejä ​   * välittää ja myydä opiskeluun ja harrastustoimintaan liittyviä materiaaleja,​ kuten opiskeluvälineitä,​ oppikirjoja ja haalarimerkkejä ​
   * järjestää huvitilaisuuksia,​ rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla   * järjestää huvitilaisuuksia,​ rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla
-  * harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi+  * harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.
   ​   ​
 Kilta ei voi hankkia taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. ​ Kilta ei voi hankkia taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. ​
killan_saeaennoet.txt · Last modified: 2022/03/29 18:40 by ple