User Tools

Site Tools


killan_lautapelit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
killan_lautapelit [2013/09/14 00:48]
admin
killan_lautapelit [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Killan lautapelit ======
  
 +Killassa voi pelata paikalta löytyviä killan omistamia lautapelejä. Pelejä voi myös lainata lyhyeksi aikaa kampusalueella tapahtuvaan käyttöön,​ kuten fuksiryhmän peli-iltaan. Kotiin tai muutenkaan kampusalueen ulkopuolelle pelejä ei saa viedä.
 +
 +----
 +Tarjolla olevat pelit ovat:
 +  * Bang!
 +  * Elder Sign
 +  * Olutpeli
 +  * Resistance
 +  * DiXit
 +  * Modern Art - The Card Game
 +  * Bilekuosi
 +  * Rappakalja
 +  * Cards Against Humanity
killan_lautapelit.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)