User Tools

Site Tools


kevaeaen_avajaissauna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kevaeaen_avajaissauna [2013/10/04 18:45]
admin created
kevaeaen_avajaissauna [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Kevään avajaissauna======
 +
 +Kevään avajaissauna on järjestetty kevätlukukauden alkupuolella. Perinteisesti hallituksen jäsenet valitsevat samana päivänä toimihenkilöt hallitukseen. ​
 +
 +Jossain vaiheessa iltaa hallitus esittäytyy jäsenistölle kokonaisuudessaan.
 +
  
kevaeaen_avajaissauna.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)