User Tools

Site Tools


jaeynaet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaeynaet [2013/12/31 14:47]
zacky
jaeynaet [2014/04/15 23:02]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 +===== Jäynät =====
 +Jäynän on tarkoitus tuottaa mielihyvää niin jäynääjille kuin jäynättäville.
  
 +==== Jäynäkisan yleinen sarja ====
 +Kaikille tamperelaisille teekkareille avoin jäynäkisan sarja, joka on auki suurimman osan lukuvuotta ja jonka voittaja palkitaan Wappuna.
 +
 +== TiTeläisten tekemiä yleisen sarjan jäyniä ==
 +| Vuosi | Joukkue | Sijoitus | Dokumentaatio |
 +| 2012 | Mad Pigs | 1. | - |
 +
 +
 +==== Jäynäkisan fuksisarja ====
 +Wappuna järjestettävä jäynäkisan sarja, johon ottavat osaa jokaisen killan jäynätiimit,​ jotka koostuvat vain kyseisen killan fukseista. Sarjan voittanut kilta marssii ensimmäisenä kiltana koskeen kastettavaksi heti superfuksien jälkeen.
 +
 +Fuksijäynäarkistosta löytyy kaikki TiTen fuksijäynät,​ joiden dokumentaatio on arkistoitu ja edelleen tallessa.
 +  * **[[fuksijaynaarkisto|Fuksijäynäarkisto]]**
 +
 +== TiTen sijoitukset fuksisarjassa ==
 +  * **2013**: ?
 +  * **2012**: 12.
 +  * **2011**: ?
 +  * **2010**: 1.
 +
 +
 +==== TEKin Teekkarivaliokunnan valtakunnallinen jäynäkilpailu ====
 +
 +Suomen viralliset valtakunnallisen tason jäynäkisat,​ joihin osallistuvat vuosittain jokaisen teekkaripaikkakunnan sillä hetkellä parhaimmat jäynäjoukkueet. Osallistuneiden joukkueiden tarkempia sijoituksia ei perinteisesti paljasteta, joten vain voittaja voi tietää täysin onnistuneensa. Kisoissa jaetaan myös erikoismainintoja.
 +
 +== TiTeläiset valtakunnallisissa kisoissa ==
 +| Vuosi | Joukkue | Sijoitus | Dokumentaatio |
 +| 2013 | νpπ | Muu kuin 1. | - |
jaeynaet.txt · Last modified: 2021/08/07 22:33 by lassit