User Tools

Site Tools


irc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
irc [2016/08/15 20:02]
opossumi Add tite-taskhirv
irc [2016/08/24 17:08] (current)
opossumi tite-liikunta -> tite-fitnesslife
Line 8: Line 8:
   * **#​tite-fuksit**   * **#​tite-fuksit**
     * Fukseille, hallitukselle sekä tutoreille tarkoitettu kanava, josta sinne kuulumattomat potkitaan pois. Kanavaa koskevat samat [[http://​tite.cs.tut.fi/​~ruffe/​|etikettisäännöt]] kuin #titeäkin.     * Fukseille, hallitukselle sekä tutoreille tarkoitettu kanava, josta sinne kuulumattomat potkitaan pois. Kanavaa koskevat samat [[http://​tite.cs.tut.fi/​~ruffe/​|etikettisäännöt]] kuin #titeäkin.
-  * **#tite-liikunta**+  * **#tite-fitnesslife**
     * Liikuntaseuran,​ kuten sählykumppanien,​ hakuun tarkoitettu kanava.     * Liikuntaseuran,​ kuten sählykumppanien,​ hakuun tarkoitettu kanava.
  
irc.txt · Last modified: 2016/08/24 17:08 by opossumi