User Tools

Site Tools


hallituspestit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hallituspestit [2020/01/03 17:31]
ralliina
hallituspestit [2020/01/03 18:01] (current)
ralliina
Line 63: Line 63:
  
 ==== Kv-vastaava ==== ==== Kv-vastaava ====
-Kv- eli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen killan tapahtumiin,​ suomalaisia ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoille,​ erityisesti fukseille. Lisäksi kv-vastaava ylläpitää suhteita mm. ESN INTOon.+Kv- eli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu ​yhdessä kv-avun kanssa ​kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen killan tapahtumiin,​ suomalaisia ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoille,​ erityisesti fukseille. Lisäksi kv-vastaava ylläpitää suhteita mm. ESN INTOon.
  
-Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat,​ opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat,​ suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaan. Integraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin. Kv-vastaava auttaa mahdollisesti englanniksi kääntämisessä ja kääntää joitain dokumentteja itse.+Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat,​ opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat,​ suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaan. Integraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin. ​ 
 + 
 +Kv-vastaava auttaa mahdollisesti englanniksi kääntämisessä ja kääntää joitain dokumentteja itse. Kv-vastaavisto työskentelee yhdessä fuksivastaaviston kanssa kansainvälisten tutoreiden rekryämisessä,​ yhteishengen luomisessa sekä kouluttamisessa.
  
 Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa. Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa.
hallituspestit.txt · Last modified: 2020/01/03 18:01 by ralliina