User Tools

Site Tools


hallituspestit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hallituspestit [2016/11/29 23:06]
tommijama
hallituspestit [2021/10/16 11:13] (current)
maija [Tiedotusvastaava]
Line 11: Line 11:
 Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan. Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan.
  
-Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon,​ tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Pestinsä puolesta puheenjohtaja kuuluu ​TTYY:​n ​Kiltaneuvostoon,​ jossa kaikkien ​TTYY:n kiltojen ​puheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan kaikkia koskevista asioista, vaihtamaan toimintaideoita sekä järjestämään yhteisiä tapahtumia. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.+Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon,​ tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Pestinsä puolesta puheenjohtaja kuuluu ​Tampereen Teekkarien ​Kiltaneuvostoon,​ jossa kaikkien ​Tampereen teekkarikiltojen ​puheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan kaikkia koskevista asioista, vaihtamaan toimintaideoita sekä järjestämään yhteisiä tapahtumia. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.
  
 ==== Sihteeri ==== ==== Sihteeri ====
Line 21: Line 21:
 Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse,​ mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä. Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse,​ mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä.
  
-Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan ​vasuulla ​on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee,​ valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.+Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan ​vastuulla ​on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee,​ valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.
  
 Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla,​ joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi. Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla,​ joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi.
  
  
-==== Tiedotusvastaava ​====+==== Viestintävastaava ​====
  
-Tiedotusvastaavalla ​on vastuu kaikista killan tiedotuskanavista,​ joihin siis kuuluvat killan nettisivut, sähköpostilistat, ​facebooktwitter ​sekä PoPin tapahtumakalenterin päivittäminen. Päätetyistä asioista tiedotetaan tiedotuskanavia käyttäen, eli kirjoitetaan tiedotus joka pistetään sivuille ja/tai sähköpostilistoille+Viestintävastaavalla ​on vastuu kaikista killan tiedotuskanavista,​ joihin siis kuuluvat killan nettisivut, sähköpostilistat, ​TelegramFacebook, Instagram ​sekä Twitter. Päätetyistä asioista tiedotetaan tiedotuskanavia käyttäen.
  
-Killassa ​olevan sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen ​kuuluu myös pestiin, ​sekä kerran viikossa ​viikkotiedotteen ​kokoaminen ​ja lähettäminen sähköpostilistoille.+Pestiin kuuluu myös killassa ​olevan sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen sekä kerran viikossa ​lähetettävän uutiskirjeen ​kokoaminen.
  
-Tiedotusvastaavalle ​kuuluu vielä sähköpostilistojen moderointi. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä että lukee viestit, ja päästää listoille sopivat sähköpostit läpi eikä päästä roskapostia läpi.+Viestintävastaavalle ​kuuluu vielä sähköpostilistojen moderointi. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä että lukee viestit, ja päästää listoille sopivat sähköpostit läpi eikä päästä roskapostia läpi.
  
  
 ==== Ylitutor ==== ==== Ylitutor ====
  
-Ylitutor yhdessä fuksivastaavan kanssa muodostaa killan fuksivastaaviston ja on vastuussa killan fuksitoiminnasta. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen,​ orientaatioviikolla Fuksi-Zufén,​ ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.+Ylitutor yhdessä fuksivastaavan/​fuksivastaavien ​kanssa muodostaa killan fuksivastaaviston ja on vastuussa killan fuksitoiminnasta. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen,​ orientaatioviikolla Fuksi-Zufén,​ ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.
  
-Toinen Ylitutorin pestin tärkeä osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa,​ joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Oman killan hallituksen kokousten lisäksi fuksivastaaviston on osallistuttava ​fuksineuvoston ​kokouksiin, joissa ​suunnitellaan ​Beach Partyjä, ​Kiertoajelua, FuksiWundeRundea, Fuksisitsejä,​ Fuksikyykkää, Laskiaisriehaa ​ja Fuksiolympialaisia. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.+Toinen Ylitutorin pestin tärkeä osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa,​ joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista, sekä Hovia, joka koostuu koko koulun tuutorivastaavista. Oman killan hallituksen kokousten lisäksi fuksivastaaviston on osallistuttava ​näiden ​kokouksiin. Fuksineuvoston kokouksissa ​suunnitellaan ​mm. Kiertoajelua,​ Fuksisitsejä,​ Fuksikyykkää ja Laskiaisriehaa. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.
  
-==== Xq- ja Ulkosuhdevastaava ​==== +==== Tapahtumavastaava ​==== 
-Pestin pääasiallinen tehtävä on hoitaa ulkosuhteita muihin TTY:n ja muiden koulujen kiltoihin. Tätä hommaa hoidetaan sekä hallitusten välillä toimimalla yhteyshenkilönä ​muiden kiltojen ​hallituksiin ja jäsenistön tasolla järjestämällä Xquja ja muuta toimintaa muiden kaupunkien ​kanssa. +Tapahtumavastaava järjestää vähintään keväällä TiTen vuotisjuhlasitsit,​ syksyllä upeat Senssibileet ​ja teemasitsit,​ mutta tapahtumavastaavana saat itse ideoida ja toteuttaa paljon muutakin, kuten yhteistapahtumia ​muiden kiltojen kanssa. ​Tapahtumavastaava saa tukea ja ideointiapua XQ-/​Ulkosuhdevastaavaltajoten ihan yksin ei tarvitse koko vuotta touhutaTapahtumavastaavan pesti on kausiluontoinenjoten useimmiten ei ole kuin myyntipäivystyksiä ​ja kokouksia käytävänä,​ mutta tapahtumien ​lähestyessä saattaa tulla muutama uneton yöJos maailman parhaiden bileiden järkkääminen ​on aina kiinnostanuttämä pesti on sinulle!
- +
-Pestiin siis kuuluu aikapaljon sähköpostin naputteluatilojen, bussien ja vastaavien varaamista sekä jonkun verran edustamistaSuuritöisin homma mitä tässä pestissä pääsee tekemään ​on killan Rankka XQun järjestäminen. Siinä tarvitaan suunnitteluakommunikaatiota muiden kaupunkien välillä ​ja bussien yms. varaamista. Myös budjettien kanssa joutuu jonkun verran säätämään. XQujen järjestämisen lisäksi tässä pestissä perinteisesti autetaan tapahtumavastaavaa muiden ​tapahtumien ​järjestämisessäToimitaan siis vuoden ajan melkoisena taisteluparina. +
- +
-Tämä pesti vaatii tekijältään siis kykyä suunnitella ja organisoida tapahtumia. Avoimmuudesta ja esiintymishalusta ​on hyöytyä. Myös paineensietokykyä tarvitaan kun tapahtumat tai xqut on käynnissäsillä vastuu osallistujista ja aikatauluista ​on silloin sinulla. Pesti myös antaa paljon kun pääsee toteuttamaan itseään ja siinä samalla saa niitä tärkeitä kontakteja ympäri koulun ja Suomen ylipäänsä.+
  
 ==== Rahastonhoitaja ==== ==== Rahastonhoitaja ====
Line 55: Line 51:
 Tässä hommassa tunkataan killan älykkäämpiä laitteita. Korjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uutta, jos keksitään. Kenttänä ovat siis kaikki ATK-järjestelmiin liittyvät asiat, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen,​ kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen,​ palvelimien tunkkaaminen,​ ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa. Debian 8 on aika monessa koneessa, ja komentoriviä on hyvä osata käyttää. Tässä hommassa tunkataan killan älykkäämpiä laitteita. Korjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uutta, jos keksitään. Kenttänä ovat siis kaikki ATK-järjestelmiin liittyvät asiat, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen,​ kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen,​ palvelimien tunkkaaminen,​ ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa. Debian 8 on aika monessa koneessa, ja komentoriviä on hyvä osata käyttää.
  
-==== Sopo-vastaava ====+==== Sopo-kopo-vastaava ==== 
 + 
 +Sopo-kopo-vastaava vastaa killan sosiaali- ja koulutuspolitiikan valvomisesta ja siltä osin valvoo jäsenistön etuja. Vastaava kuuntelee jäsenistön mielipiteitä ja murheita sopokopohommiin liittyen ja tarvittaessa ajaa heidän asiaansa eteenpäin ylemmille tahoille. Hän pitää myös itse silmiään ja korviaan auki koulussa tapahtuvien asioiden ja  suunniteltujen uudistusten suhteen ja tarvittaessa älähtää epäkohdista. 
 + 
 +Sopo-kopovastaava edustaa TiTeä mm. tiedekunnan henkilöstön tapaamisissa sekä TREYn kopotoimijoiden tapaamisissa. 
 + 
 + 
 +==== Isäntä/​Emäntä ==== 
 +Isäntä/​emäntä huolehtii jämäkällä otteella killan saunailtojen järjestelyistä. Muita hommia on esimerkiksi killan kesätapaamisen järjestäminen sekä yleiskokousten kahvi- ja munkkitarjoilun hoitaminen. Saunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky. Sitten paikan päällä isäntä/​emäntä huolehtii, että sauna sekä palju on lämmin ja tarjoiltavaa riittää. 
  
-Sopo-vastaava ​vastaa ​killan ​sosiaalipolitiikan valvomisesta ​ja siltä osin valvoo jäsenistön etuja. Vastaava kuuntelee jäsenistön mielipiteitä ​ja murheita sopohommiin liittyen ja tarvittaessa ajaa heidän asiaansa eteenpäin ylemmille tahoilleHän pitää myös itse silmiään ja korviaan auki koulussa tapahtuvien asioiden ja  suunniteltujen uudistusten suhteen ja tarvittaessa älähtää epäkohdista.+==== Kv-vastaava ​==== 
 +Kv- eli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu yhdessä kv-avun kanssa kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen ​killan ​tapahtumiin,​ suomalaisia ​ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ​ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoille,​ erityisesti fukseilleLisäksi kv-vastaava ylläpitää suhteita mm. ESN INTOon.
  
-Sopo-vastaava edustaa TiTeä TTYY:n sopojaostossa edustaminen. Vastaava myös järjestää killalle lautapeli-iltoja ​ja leffa/​sarjailtoja.+Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat,​ opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat,​ suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ​ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaan. Integraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin
  
 +Kv-vastaava auttaa mahdollisesti englanniksi kääntämisessä ja kääntää joitain dokumentteja itse. Kv-vastaavisto työskentelee yhdessä fuksivastaaviston kanssa kansainvälisten tutoreiden rekryämisessä,​ yhteishengen luomisessa sekä kouluttamisessa.
  
-==== Isäntä ==== +Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa.
-Isäntä huolehtii isällisellä otteella killan saunailtojen ja monien muiden tilaisuuksien järjestelyistä. Saunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky ja luentosaleja varataan kokouksiin ym. Isäntä varmistaa, että tilaisuuksissa ​on sauna lämmin, tarjoiltavana riittävästi juotavaa ja varmistaa niiden kuljetuksen paikalle vaikkapa TTYY:n pakettiauton vuokraamalla.+
hallituspestit.1480453615.txt.gz · Last modified: 2016/11/29 23:06 by tommijama