User Tools

Site Tools


hallituspestit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hallituspestit [2015/10/13 00:31]
veli-v Lisätti Xq- ja ulkosuhdevastaavan osuus.
hallituspestit [2021/10/16 11:13] (current)
maija [Tiedotusvastaava]
Line 11: Line 11:
 Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan. Tämän lisäksi ja ehkä kaikkein tärkeimpänä osana pestiään puheenjohtaja valvoo muiden hallituslaisten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tarvittaessa potkii heitä suorittamaan hommansa paremmin. Tärkeää on varmistaa, että perinteiset ja killan sääntöjen vaatimat jutut tulevat hoidetuiksi ajallaan, joten puheenjohtaja myös pitää killan vuosittaisen toiminnan aikataulussaan.
  
-Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon,​ tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Pestinsä puolesta puheenjohtaja kuuluu ​TTYY:​n ​Kiltaneuvostoon,​ jossa kaikkien ​TTYY:n kiltojen ​puheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan kaikkia koskevista asioista, vaihtamaan toimintaideoita sekä järjestämään yhteisiä tapahtumia. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.+Pestiin kuuluu lisäksi monenlaisia edustustehtäviä sekä yhteydenpitoa niin yliopistoon,​ tietotekniikan laitokseen, ylioppilaskuntaan kuin sisarkiltoihin. Pestinsä puolesta puheenjohtaja kuuluu ​Tampereen Teekkarien ​Kiltaneuvostoon,​ jossa kaikkien ​Tampereen teekkarikiltojen ​puheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan kaikkia koskevista asioista, vaihtamaan toimintaideoita sekä järjestämään yhteisiä tapahtumia. Usein puheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat parannuksia killan toimintaan omien tai jäsenistön ajatusten perusteella.
  
 ==== Sihteeri ==== ==== Sihteeri ====
Line 21: Line 21:
 Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse,​ mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä. Yritysvastaava vastaa pestin nimen mukaisesti killan yritysyhteistyötoiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan ja ylläpidetään kontakteja yrityksiin sekä solmitaan heidän kanssaan erilaisia yhteistyösopimuksia. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse,​ mutta joskus pääsee myös käymään paikan päällä yrityksissä.
  
-Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan ​vasuulla ​on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee,​ valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.+Yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi yritysvastaavan ​vastuulla ​on huolehtia, että sopimuksissa mainitut kohdat toteutuvat killan toiminnassa. Esimerkiksi yritysten tiedotteiden välittäminen jäsenistölle kuuluu yritysvastaavan toimenkuvaan. Sopimuspuolen ohella yritysvastaava myös suunnittelee,​ valmistelee ja toteuttaa IT-Hekuma-messut yhdessä yritysvastaavan avun kanssa.
  
 Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla,​ joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi. Monet yritykset haluavat nykyään näkyä opiskelijatoiminnassa myös muuten kuin messuilla ja sähköpostilistoilla,​ joten yritysvastaavana on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan muunkinlaista toimintaa yritysten kanssa. Jonkin asteinen myyntihenkisyys ei ole tässä pahitteeksi.
  
  
-==== eSports-vastaava ​====+==== Viestintävastaava ​====
  
-eSports-vastavaa vastaa kaikesta ​killan ​jo olemassa olevasta eSports-toiminnasta ja uuden toiminnan kehittämisestä. eSports-vastaava johtaa ja näyttää suuntaa ​killan ​elektronisen urheilun kulttuurilleVastaava suunnittelee ja järjestää tapahtumat yhdessä hallituksen kanssa ja hankkii niihin nakkiapua tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta+Viestintävastaavalla on vastuu kaikista ​killan ​tiedotuskanavista,​ joihin siis kuuluvat ​killan ​nettisivut, sähköpostilistat,​ Telegram, Facebook, Instagram sekä TwitterPäätetyistä asioista tiedotetaan tiedotuskanavia käyttäen.
  
-Tällä hetkellä killan vuosittaiseen eSports-toimintaan ​kuuluu ​ainakin nämä: kolmet TiTe-lanit ja yhdet yhteislanit Lanitan kanssa, kaksi Games Done Swiftly tapahtumaa, ainakin yksi Hearthstone-turnaus,​ Wapun Tekken Tournament ja Crash Team Racing -turnaus+Pestiin ​kuuluu ​myös killassa olevan sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen sekä kerran viikossa lähetettävän uutiskirjeen kokoaminen.
  
-Lisäksi mahdollisuuksien mukaan yritetään järjestää:​ yhteistilaus toiseen tai molempiin Assembly-tietokonetapahtumiinuusia lajikokeiluja (menneisyydestä esim NHL-turnaus) ​ja toteuttaa jäsenistön esittämiä ideoita+Viestintävastaavalle kuuluu vielä sähköpostilistojen moderointi. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä että lukee viestit, ja päästää listoille sopivat sähköpostit läpi eikä päästä roskapostia läpi.
  
-Tulevaisuudessa eSports-vastaavan rooliin kuuluu myös vuonna 2015 perustetun Akateemisen Kynäriliigan pääjärjestäjän viitta. ​ 
  
-==== Sopo-vastaava ​====+==== Ylitutor ​====
  
-Sopo-vastaava vastaa ​killan ​sosiaalipolitiikan valvomisesta ​ja siltä osin valvoo jäsenistön etujaVastaava kuuntelee jäsenistön mielipiteitä ​ja murheita sopohommiin liittyen ​ja tarvittaessa ajaa heidän asiaansa eteenpäin ylemmille tahoilleHän pitää myös itse silmiään ​ja korviaan auki koulussa tapahtuvien asioiden ja  suunniteltujen uudistusten suhteen ​ja tarvittaessa älähtää epäkohdista.+Ylitutor yhdessä fuksivastaavan/​fuksivastaavien kanssa muodostaa ​killan ​fuksivastaaviston ​ja on vastuussa killan fuksitoiminnastaSunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen,​ orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ​ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:​n ​ja FuksivalanKeväällä on ohjelmassa Laulusitsien ​ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ​ja fuksipassien leimaamisen muodossa.
  
-Sopo-vastaava edustaa TiTeä TTYY:n sopojaostossa edustaminenVastaava myös järjestää killalle lautapeli-iltoja ​ja leffa/​sarjailtoja.+Toinen Ylitutorin pestin tärkeä osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa,​ joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista,​ sekä Hovia, joka koostuu koko koulun tuutorivastaavistaOman killan hallituksen kokousten lisäksi fuksivastaaviston on osallistuttava näiden kokouksiin. Fuksineuvoston kokouksissa suunnitellaan mm. Kiertoajelua,​ Fuksisitsejä,​ Fuksikyykkää ja Laskiaisriehaa. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ​ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.
  
-==== Tiedotusvastaava ​====+==== Tapahtumavastaava ​==== 
 +Tapahtumavastaava järjestää vähintään keväällä TiTen vuotisjuhlasitsit,​ syksyllä upeat Senssibileet ja teemasitsit,​ mutta tapahtumavastaavana saat itse ideoida ja toteuttaa paljon muutakin, kuten yhteistapahtumia muiden kiltojen kanssa. Tapahtumavastaava saa tukea ja ideointiapua XQ-/​Ulkosuhdevastaavalta,​ joten ihan yksin ei tarvitse koko vuotta touhuta. Tapahtumavastaavan pesti on kausiluontoinen,​ joten useimmiten ei ole kuin myyntipäivystyksiä ja kokouksia käytävänä,​ mutta tapahtumien lähestyessä saattaa tulla muutama uneton yö. Jos maailman parhaiden bileiden järkkääminen on aina kiinnostanut,​ tämä pesti on sinulle!
  
-Tiedotusvastaavalla on vastuu kaikista killan tiedotuskanavista,​ joihin siis kuuluvat killan nettisivut, sähköpostilistat,​ facebook, twitter sekä PoPin tapahtumakalenterin päivittäminen. Päätetyistä asioista tiedotetaan tiedotuskanavia käyttäen, eli kirjoitetaan tiedotus joka pistetään sivuille ja/tai sähköpostilistoille. ​+==== Rahastonhoitaja ====
  
-Killassa olevan sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen kuuluu myös pestiinsekä kerran viikossa viikkotiedotteen kokoaminen ​ja lähettäminen sähköpostilistoille.+Rahastonhoitaja maksaa killan laskutlaskuttaa muita tahoja ​ja hoitaa killan kirjanpidon. Lisäksi pestiin kuuluu budjettien tarkistaminen,​ kun joku muu hallituksen jäsen taloustilanteesta kyselee.
  
-Tiedotusvastaavalle kuuluu vielä sähköpostilistojen moderointiPääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä että lukee viestit, ja päästää listoille sopivat sähköpostit läpi eikä päästä roskapostia läpi.+==== ATK-vastaava ==== 
 +Tässä hommassa tunkataan killan älykkäämpiä laitteitaKorjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uutta, jos keksitään. Kenttänä ovat siis kaikki ATK-järjestelmiin liittyvät asiat, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen,​ kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen,​ palvelimien tunkkaaminen,​ ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa. Debian 8 on aika monessa koneessa, ja komentoriviä on hyvä osata käyttää.
  
 +==== Sopo-kopo-vastaava ====
 +
 +Sopo-kopo-vastaava vastaa killan sosiaali- ja koulutuspolitiikan valvomisesta ja siltä osin valvoo jäsenistön etuja. Vastaava kuuntelee jäsenistön mielipiteitä ja murheita sopokopohommiin liittyen ja tarvittaessa ajaa heidän asiaansa eteenpäin ylemmille tahoille. Hän pitää myös itse silmiään ja korviaan auki koulussa tapahtuvien asioiden ja  suunniteltujen uudistusten suhteen ja tarvittaessa älähtää epäkohdista.
 +
 +Sopo-kopovastaava edustaa TiTeä mm. tiedekunnan henkilöstön tapaamisissa sekä TREYn kopotoimijoiden tapaamisissa.
  
-==== Ylitutor ==== 
  
-Ylitutor yhdessä fuksivastaavan kanssa muodostaa ​killan ​fuksivastaaviston ja on vastuussa ​killan ​fuksitoiminnasta. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen,​ orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:​n ​ja FuksivalanKeväällä ​on ohjelmassa Laulusitsien ​ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa ​riittää ​näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.+==== Isäntä/​Emäntä ==== 
 +Isäntä/​emäntä huolehtii jämäkällä otteella ​killan ​saunailtojen järjestelyistä. Muita hommia ​on esimerkiksi ​killan ​kesätapaamisen järjestäminen sekä yleiskokousten kahvi- ja munkkitarjoilun hoitaminenSaunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky. Sitten paikan päällä isäntä/​emäntä huolehtii, että sauna sekä palju on lämmin ​ja tarjoiltavaa ​riittää.
  
-Toinen Ylitutorin pestin tärkeä osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa,​ joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Oman killan hallituksen kokousten lisäksi fuksivastaaviston on osallistuttava fuksineuvoston kokouksiin, joissa suunnitellaan Beach Partyjä, Kiertoajelua,​ FuksiWundeRundea,​ Fuksisitsejä,​ Fuksikyykkää,​ Laskiaisriehaa ja Fuksiolympialaisia. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla. 
  
-==== ATK-apu ==== +==== Kv-vastaava ​==== 
-Yhdessä ATK-vastaavan ​kanssa ​tunkataan ​killan ​älykkäämpiä laitteita. Korjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uuttajos keksitään. Debian 8 on aika monessa koneessa. Komentoriviä on hyvä osata käyttää.. Juu.+Kveli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu yhdessä kv-avun ​kanssa ​kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen ​killan ​tapahtumiinsuomalaisia ​ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoilleerityisesti fukseilleLisäksi kv-vastaava ylläpitää suhteita mmESN INTOon.
  
-==== Xqja Ulkosuhdevastaava ==== +Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä ​on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat,​ opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat,​ suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ​ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaanIntegraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin
-Pestin pääasiallinen tehtävä ​on hoitaa ulkosuhteita muihin TTY:n ja muiden koulujen kiltoihinTätä hommaa hoidetaan sekä hallitusten välillä toimimalla yhteyshenkilönä muiden kiltojen hallituksiin ja jäsenistön tasolla järjestämällä Xquja ja muuta toimintaa muiden kaupunkien kanssa.+
  
-Pestiin siis kuuluu aikapaljon sähköpostin naputtelua, tilojen, bussien ​ja vastaavien varaamista sekä jonkun verran edustamistaSuuritöisin homma mitä tässä pestissä pääsee tekemään on killan Rankka XQun järjestäminen. Siinä tarvitaan suunnitteluakommunikaatiota muiden kaupunkien välillä ja bussien yms. varaamista. Myös budjettien kanssa joutuu jonkun verran säätämään. XQujen järjestämisen lisäksi tässä pestissä perinteisesti autetaan tapahtumavastaavaa muiden tapahtumien järjestämisessä. Toimitaan siis vuoden ajan melkoisena taisteluparina.+Kv-vastaava auttaa mahdollisesti englanniksi kääntämisessä ​ja kääntää joitain dokumentteja itseKv-vastaavisto työskentelee yhdessä fuksivastaaviston kanssa kansainvälisten tutoreiden rekryämisessäyhteishengen luomisessa sekä kouluttamisessa.
  
-Tämä pesti vaatii tekijältään siis kykyä suunnitella ja organisoida tapahtumia. Avoimmuudesta ja esiintymishalusta ​on hyöytyä. Myös paineensietokykyä tarvitaan kun tapahtumat tai xqut on käynnissä,​ sillä vastuu osallistujista ja aikatauluista on silloin sinulla. Pesti myös antaa paljon kun pääsee toteuttamaan itseään ja siinä samalla saa niitä tärkeitä kontakteja ympäri koulun ja Suomen ylipäänsä.+Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa.
hallituspestit.1444685480.txt.gz · Last modified: 2015/10/13 00:31 by veli-v