User Tools

Site Tools


hallitukset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hallitukset [2021/06/08 01:27]
mihef
hallitukset [2021/07/21 20:30]
ralliina
Line 951: Line 951:
   * **Päätoimittaja** Henri Seppä   * **Päätoimittaja** Henri Seppä
   * **Rahastonhoitajan apu** Juho Lommi   * **Rahastonhoitajan apu** Juho Lommi
 +  * **Strategiatoimihenkilö** Veli-Matti Korpelainen
   * **TEK-kiltayhdyshenkilö** Valtteri Tastula   * **TEK-kiltayhdyshenkilö** Valtteri Tastula
   * **Valokuvaaja** Jarkko Ahvenniemi   * **Valokuvaaja** Jarkko Ahvenniemi
hallitukset.txt · Last modified: 2021/07/21 20:30 by ralliina