User Tools

Site Tools


hallitukset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hallitukset [2021/01/03 20:50]
torin 2021 hallitus ja toimarit lisätty
hallitukset [2021/01/04 17:09] (current)
torin Fix missing persons for 2021
Line 922: Line 922:
   * **Puheenjohtaja** Anniina Honkasaari   * **Puheenjohtaja** Anniina Honkasaari
   * **Sihteeri** Eelis Roininen   * **Sihteeri** Eelis Roininen
-  * **Rahastonhoitaja** Visa Mäkelä+  * **Varapuheenjohtaja, ​Rahastonhoitaja** Visa Mäkelä
   * **Yritysvastaava** Atte Jokinen   * **Yritysvastaava** Atte Jokinen
   * **Isäntä** Tapio Tuomisto   * **Isäntä** Tapio Tuomisto
Line 933: Line 933:
  
 == Toimihenkilöt == == Toimihenkilöt ==
 +  * **30-v vujuvastaava** Veikka Peltomäki ​
   * **ATK-apu** Tomas Rinne   * **ATK-apu** Tomas Rinne
 +  * **Fuksivastaava** Roosa Puuska
 +  * **Fuksivastaava** Tuomas Kilponen ​
   * **Graafikko** Kiti Suupohja   * **Graafikko** Kiti Suupohja
 +  * **Titeenimajuri** Eeva Ylimäki
 +  * **Titeenimajuri** Jussi Kekki
 +  * **Historiikkitoimari** Max Liikka
   * **Isännän apu** Matti Jussinmäki   * **Isännän apu** Matti Jussinmäki
   * **IT-kansleri** Niko Riipiranta   * **IT-kansleri** Niko Riipiranta
Line 947: Line 953:
   * **TEK-kiltayhdyshenkilö** Valtteri Tastula   * **TEK-kiltayhdyshenkilö** Valtteri Tastula
   * **Valokuvaaja** Jarkko Ahvenniemi   * **Valokuvaaja** Jarkko Ahvenniemi
 +  * **Wanha kähmy** Tommi Nikula ​
   * **Web-toimikunnan vetäjä** Niilo Jaakkola   * **Web-toimikunnan vetäjä** Niilo Jaakkola
   * **XQ- ja ulkosuhdevastaava** Jimi Riihiluoma   * **XQ- ja ulkosuhdevastaava** Jimi Riihiluoma
hallitukset.txt · Last modified: 2021/01/04 17:09 by torin