User Tools

Site Tools


fuksin_tietopankki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fuksin_tietopankki [2015/06/11 00:34]
mieryn
fuksin_tietopankki [2015/06/11 00:47]
mieryn
Line 26: Line 26:
 **Vanhempi tieteenharjoittaja** \\ **Vanhempi tieteenharjoittaja** \\
 Kaikki aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat lukeutuvat vanhempiin tieteenharjoittajiin. Fuksin tulee kunnioittaa vanhempia tieteenharjoittajia ja heidän kokemustaan. \\ Kaikki aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat lukeutuvat vanhempiin tieteenharjoittajiin. Fuksin tulee kunnioittaa vanhempia tieteenharjoittajia ja heidän kokemustaan. \\
 + \\ 
 +**Luennot** \\ 
 +Suurin osa yliopistoluennoista ei ole pakollisia. Jos luento ei ole pakollinen, sinne ei kannata mennä vain nukkumaan, juttelemaan kaverin kanssa tai surffailemaan nettiä läppärillä. Saman voit tehdä kotona. Jos et siis usko pystyväsi kuuntelemaan luennolla tai se ei muuten vain kiinnosta, käytä aika paremmin muualla. \\ 
 + \\ 
 +**Harjoitukset** \\ 
 +Harjoituksissa voi oppia luentojakin paremmin, vaikka ne eivät edes olisi pakollisia. Kannattaa siis käydä ainakin koittamassa,​ miltä ne vaikuttavat. ​ \\ 
 + \\
 ===== Fuksivuosi ===== ===== Fuksivuosi =====
   * [[fuksipassi|Fuksipassi]]   * [[fuksipassi|Fuksipassi]]
fuksin_tietopankki.txt · Last modified: 2020/05/23 12:04 by mihef