User Tools

Site Tools


fuksijaynaarkisto

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fuksijaynaarkisto [2019/12/05 20:25]
onnex [TiTen Fuksijäynä 2015]
fuksijaynaarkisto [2020/09/11 11:08]
kitsu
Line 4: Line 4:
 \\ \\
 \\ \\
 +===== TiTen Fuksijäynä 2020 =====
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=XuK6gyyjGcE|Video]]\\
 +[[http://​wipehype.io|Jäynän sivut]]
 +
 +**WipeHype**\\
 +Paikka: Tampereen Ammattikorkeakoulun kampus\\
 +Toteutus: Fuksit kehittivät laitteen, joka muuttaa paperista tai biomassasta oikeaa vessapaperia,​ ja tätä markkinoitiin ihmisille ja samalla kyseltiin ihmisten mielipiteitä vessapaperin käytöstä.
 +
 +Tekijät: Veronica Blazhko, Atte Jokinen, Ilari Räisänen, Niilo Jaakkola, Lassi Timoskainen,​ Juho Lommi, Mika Pajala, Dave McKee, Mikko Luopajärvi,​ Arttu Uusimaa, Kiti Suupohja, Jarkko Ahvenniemi
 +
 ===== TiTen Fuksijäynä 2019 ===== ===== TiTen Fuksijäynä 2019 =====
 [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=CIS-v0DvHLo|Video]] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=CIS-v0DvHLo|Video]]
fuksijaynaarkisto.txt · Last modified: 2021/08/14 21:47 by lassit