User Tools

Site Tools


fuksijaynaarkisto

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fuksijaynaarkisto [2019/12/05 20:25]
onnex [TiTen Fuksijäynä 2015]
fuksijaynaarkisto [2020/09/11 11:08] (current)
kitsu
Line 4: Line 4:
 \\ \\
 \\ \\
 +===== TiTen Fuksijäynä 2020 =====
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=XuK6gyyjGcE|Video]]\\
 +[[http://​wipehype.io|Jäynän sivut]]
 +
 +**WipeHype**\\
 +Paikka: Tampereen Ammattikorkeakoulun kampus\\
 +Toteutus: Fuksit kehittivät laitteen, joka muuttaa paperista tai biomassasta oikeaa vessapaperia,​ ja tätä markkinoitiin ihmisille ja samalla kyseltiin ihmisten mielipiteitä vessapaperin käytöstä.
 +
 +Tekijät: Veronica Blazhko, Atte Jokinen, Ilari Räisänen, Niilo Jaakkola, Lassi Timoskainen,​ Juho Lommi, Mika Pajala, Dave McKee, Mikko Luopajärvi,​ Arttu Uusimaa, Kiti Suupohja, Jarkko Ahvenniemi
 +
 ===== TiTen Fuksijäynä 2019 ===== ===== TiTen Fuksijäynä 2019 =====
 [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=CIS-v0DvHLo|Video]] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=CIS-v0DvHLo|Video]]
fuksijaynaarkisto.txt · Last modified: 2020/09/11 11:08 by kitsu