User Tools

Site Tools


fjvideo2001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fjvideo2001 [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== TiTen Fuksijäynä 2001 ======
 +{{flowplayer>​archive:​fuksijayna:​2001.f4v 400,300}}
 +
 +**Kilpailu, pääpalkintona auto**\\
 +Paikka: Tampere\\
 +Toteutus: Merkitylle alueelle oli piilotettu auton avaimet. Avaimien löytäjä voittaisi auton, muussa tapauksessa voittaja arvottaisiin.
 +
 +Tekijät: ?
  
fjvideo2001.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)