User Tools

Site Tools


fjvideo1999

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fjvideo1999 [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== TiTen Fuksijäynä 1999 ======
 +{{flowplayer>​archive:​fuksijayna:​1999.f4v 400,300}}
 +
 +**Uusi halvempi matkapuhelinverkko**\\
 +Paikka: \\
 +Toteutus: Ihmisille uskoteltiin,​ että puhelujen alhainen hinta oli mahdollista internet yhteyden avulla, käyttäen vanhaa yleisöpuhelinta.
 +
 +Tekijät: ?
  
fjvideo1999.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)