User Tools

Site Tools


fjvideo1996

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fjvideo1996 [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== TiTen Fuksijäynä 1996 ======
 +{{flowplayer>​archive:​fuksijayna:​1996.f4v 400,300}}
  
 +**Älyvapaakortti**\\
 +Paikka: Tampereen keskusta\\
 +Kuvaus: Ihmisille jaettiin kämmenestä skannattu henkilökohtainen älykortti, jolla pystyi maksamaan 10 mk ostoksia.
 +
 +Tekijät: Jussi Lahdenniemi,​ Antti Peltonen, Minna Mäkinen, Minna Kytölä, Petteri Kangaslampi,​ Henrik Jansson, Lasse Makkonen
fjvideo1996.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)