User Tools

Site Tools


euroviisujuomapeli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
euroviisujuomapeli [2022/05/13 09:58]
mihef
euroviisujuomapeli [2022/05/13 10:00] (current)
mihef
Line 1: Line 1:
 ====== Euroviisujuomapeli ====== ====== Euroviisujuomapeli ======
 +Euroviisuissa sattuu ja tapahtuu, minkä takia se toimii täydellisesti juomapelinä! Tästä löytyy ohjeet viisujuomapeliin,​ jota TiTellä on perinteisesti pelattu.
  
 ===== Tarvittavat välineet ===== ===== Tarvittavat välineet =====
euroviisujuomapeli.txt · Last modified: 2022/05/13 10:00 by mihef