User Tools

Site Tools


etusivu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

etusivu [2014/04/15 23:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{ ::​titelogo.png?​nolink&​400 |}}
 +
 +Tervetuloa Tampereen TietoTeekkarikillan wikiin eli TiTewikiin! Käytä vasemmalta löytyvää navigaatiolistausta seikkaillaksesi ympäri wikiä.
 +
 +Please enjoy your stay.
  
etusivu.txt · Last modified: 2014/04/15 23:02 (external edit)