User Tools

Site Tools


craps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
craps [2015/10/14 00:31]
jyhiz
craps [2017/02/08 18:45] (current)
ritos [Pelin kulku]
Line 25: Line 25:
 Tämän jälkeen aloittajasta lähtien pelaajat heittävät kahta noppaa. Molemmat nopat on heitettävä samaan aikaan. Mikäli noppa tippuu lattialle tai heitto on muuten sääntöjen vastainen, pelaaja ottaa yhden huikan pelipullosta ja heittää molemmat nopat uudelleen. Heitettyään nopat vuorossa oleva pelaaja voi vaihtaa toisen nopista piilossa olevan nopan (kerroinnoppa) silmälukuun. Vaihdon voi suorittaa vain kerran heittokierroksen aikana. Vaihtoa ei voi käyttää, jos heittovuorossa oleva pelaaja on heittänyt seiskan tai Snake eyesin (katso pisteytys). Kun pelaaja on suorittanut vaihdon tai päättänyt olla vaihtamatta siirtyy vuoro seuraavalle. Tämän jälkeen aloittajasta lähtien pelaajat heittävät kahta noppaa. Molemmat nopat on heitettävä samaan aikaan. Mikäli noppa tippuu lattialle tai heitto on muuten sääntöjen vastainen, pelaaja ottaa yhden huikan pelipullosta ja heittää molemmat nopat uudelleen. Heitettyään nopat vuorossa oleva pelaaja voi vaihtaa toisen nopista piilossa olevan nopan (kerroinnoppa) silmälukuun. Vaihdon voi suorittaa vain kerran heittokierroksen aikana. Vaihtoa ei voi käyttää, jos heittovuorossa oleva pelaaja on heittänyt seiskan tai Snake eyesin (katso pisteytys). Kun pelaaja on suorittanut vaihdon tai päättänyt olla vaihtamatta siirtyy vuoro seuraavalle.
  
-Tasapelin sattuessa, jatketaan peliä tasapelin saajien kesken. ​Kerroinnopan ​heittäjä heittää kerroinnopan uudestaan ja peli etenee järjestyksessä kerroinnopan heittäjästä vasemmalle.+Tasapelin sattuessa, jatketaan peliä tasapelin saajien kesken. ​Jos kerroinnoppa on paljastettu,​ kerroinnopan ​heittäjä heittää kerroinnopan uudestaan ja peli etenee järjestyksessä kerroinnopan heittäjästä vasemmalle.
  
 Pelissä ei ole voittajaa vaan jokaisella kierroksella on häviäjä, jonka tehtäväksi tulee nauttia annosteltava annos viinaa. Juoman määrään vaikuttaa muiden pelaajien heitot ja kerroinnopan mahdollinen käyttö. Kun häviäjä on juonut, alkaa uusi kierros ja seuraavana aloittava heittää kerroinnopan. ​ Pelissä ei ole voittajaa vaan jokaisella kierroksella on häviäjä, jonka tehtäväksi tulee nauttia annosteltava annos viinaa. Juoman määrään vaikuttaa muiden pelaajien heitot ja kerroinnopan mahdollinen käyttö. Kun häviäjä on juonut, alkaa uusi kierros ja seuraavana aloittava heittää kerroinnopan. ​
craps.txt · Last modified: 2017/02/08 18:45 by ritos